LASCALA      Fashion

Algemene Voorwaarden voor www.lascalafashion.be

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.lascalafashion.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door BVBA PILA .

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De onderneming:

Dit is de site van BVBA PILA, Bredabaan 492, 2990 Wuustwezel, BTW BE 0537.422.659.
BVBA PILA  is een detailhandel in boven- en onderkleding, lingerie en badkleding, kledingaccessoires, schoeisel, lederwaren, sieraden, uurwerken en edelsmeedwerk.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat:

 

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over BVBA PILA en de bijhorende activiteiten alsook over de producten en diensten die BVBA PILA in dit kader levert.

Alhoewel BVBA PILA zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert BVBA PILA niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

BVBA PILA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.


De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud:

 

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van BVBA PILA of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

 

Websites van derden:

 

BVBA PILA kan op haar website links voorzien naar websites van derden, andere merknamen of andere bedrijven of individuen. BVBA PILA is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. BVBA PILA kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site:

 

Voor zover BVBA PILA naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.


Om meer informatie te bekomen omtrent de aard van, en de wijze waarop BVBA PILA persoonsgegevens verzamelt op deze website en verwerkt, gelieve onze privacyverklaring te raadplegen.

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank:

 

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zullen inzake bevoegd zijn.

 

Wijzigingen:

 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.lascalafashion.be op deze pagina.

LA SCALA FASHION

mooie mode

omdat elke vrouw bijzonder is

La Scala staat garant voor professionaliteit en vrouwelijkheid.

Spring gerust eens binnen in onze winkel aan de Bredabaan in Wuustwezel.

Onder de vakkundige begeleiding van Veerle vindt u zeker een outfit die perfect bij je past.

BVBA PILA

Bredabaan 492, Wuustwezel.

tel: +32 3 309 44 26

lascala@telenet.be

ondernemingsnummer: 0537.422.659

BTW: BE0537422659

 

 

CONTACTEER ONS

Onze winkel is  open :

Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u

Zaterdag van 10.00u tot 17.00u doorlopend

Elke eerste zondag van de maand open van 13.00u tot 17.00u

Maandag gesloten

 

+32 3 309 44 26

BREDABAAN 492, WUUSWEZEL

© 2018 La scala Fashion All rights reserved. / privacy verklaring / algemene voorwaarden